פרטי כותר


שם כותר: ראש אחד (-2016-2017)
מדיה: כתבי עת
שפה: עברית
תאריך קיטלוג: 19/1/2016

עותקים

מספרברקוד סטטוס מיקום מס' מיון סימן מדף כרך ימי השאלהתאריך החזרהסניף
106162123380/6 מושאל כתבי עת (מבוגרים, ילדים קומה 1, עיון קומה 2) גליון מס' 1450 חודש 2/2016 5 3012/8/2016
106163123380/7 זמין כתבי עת (מבוגרים, ילדים קומה 1, עיון קומה 2) גליון מס' 1451 חודש 2/2016 6 30 
106416123380/9 זמין כתבי עת (מבוגרים, ילדים קומה 1, עיון קומה 2) גיליון מס' 1448 חודש 1/2016 3 30 
106417123380/10 זמין כתבי עת (מבוגרים, ילדים קומה 1, עיון קומה 2) גיליון מס' 1448 חודש 1/2016 3 30 
106418123380/11 זמין כתבי עת (מבוגרים, ילדים קומה 1, עיון קומה 2) דיליון מס' 1449 חודש 1/2016 4 30 
106419123380/12 זמין כתבי עת (מבוגרים, ילדים קומה 1, עיון קומה 2) גיליון מס' 1449 חודש 1/2016 4 30 
106420123380/13 זמין כתבי עת (מבוגרים, ילדים קומה 1, עיון קומה 2) גליון מס' 1452 חודש 2/2016 7 30 
109257123380/14 זמין כתבי עת (מבוגרים, ילדים קומה 1, עיון קומה 2) גיליון מס' 1448 חודש 1/2016 3 30 
109258123380/16 מושאל כתבי עת (מבוגרים, ילדים קומה 1, עיון קומה 2) גיליון מס' 1448 חודש 1/2016 3 3024/7/2016
109260123380/18 מושאל כתבי עת (מבוגרים, ילדים קומה 1, עיון קומה 2) גליון מס' 1453 חודש 2/2016 8 3030/3/2017
109262123380/20 זמין כתבי עת (מבוגרים, ילדים קומה 1, עיון קומה 2) גליון מס' 1454 חודש 3/2016 9 30 
109263123380/21 מושאל כתבי עת (מבוגרים, ילדים קומה 1, עיון קומה 2) גליון מס' 1452 חודש 2/2016 7 3024/7/2016
109265123380/23 זמין כתבי עת (מבוגרים, ילדים קומה 1, עיון קומה 2) גליון מס' 1456 חודש 3/2016 11 30 
109266123380/24 מושאל כתבי עת (מבוגרים, ילדים קומה 1, עיון קומה 2) גליון מס' 1457 חודש 3/2106 12 3029/7/2016
109269123380/27 מושאל כתבי עת (מבוגרים, ילדים קומה 1, עיון קומה 2) גליון מס' 1458 חודש 3/2016 13 3029/7/2016
109274123380/32 מושאל כתבי עת (מבוגרים, ילדים קומה 1, עיון קומה 2) גליון מס' 1461 חודש 4/2016 16 3016/8/2016
109276123380/34 מושאל כתבי עת (מבוגרים, ילדים קומה 1, עיון קומה 2) גליון מס' 1462 חודש 4/2016 17 304/11/2016
110435123380/38 זמין כתבי עת (מבוגרים, ילדים קומה 1, עיון קומה 2) גליון מס' 1466 חודש 5/2016 21 30 
110436123380/39 זמין כתבי עת (מבוגרים, ילדים קומה 1, עיון קומה 2) גליון מס' 1466 חודש 5/2016 21 30 
110437123380/40 זמין כתבי עת (מבוגרים, ילדים קומה 1, עיון קומה 2) גליון מס' 1467 חודש 6/2016 22 30 
110438123380/41 זמין כתבי עת (מבוגרים, ילדים קומה 1, עיון קומה 2) גליון מס' 1467 חודש 6/2016 22 30 
110439123380/42 זמין כתבי עת (מבוגרים, ילדים קומה 1, עיון קומה 2) גליון מס' 1468 חודש 6/2016 23 30 
110440123380/43 זמין כתבי עת (מבוגרים, ילדים קומה 1, עיון קומה 2) גליון מס' 1468 חודש 6/2016 23 30 
110441123380/44 זמין כתבי עת (מבוגרים, ילדים קומה 1, עיון קומה 2) גליון מס' 1469 חודש 6/2016 24 30 
110442123380/45 זמין כתבי עת (מבוגרים, ילדים קומה 1, עיון קומה 2) גליון מס' 1469 חודש 6/2016 24 30 
110858123380/46 זמין כתבי עת (מבוגרים, ילדים קומה 1, עיון קומה 2) גיליון מס' 1471 חודש 6/2016 26 30 
110859123380/47 זמין כתבי עת (מבוגרים, ילדים קומה 1, עיון קומה 2) גיליון מס' 1472 חודש 7/2016 27 30 
110860123380/48 זמין כתבי עת (מבוגרים, ילדים קומה 1, עיון קומה 2) גיליון מס' 1471 חודש 6/2016 26 30 
110861123380/49 זמין כתבי עת (מבוגרים, ילדים קומה 1, עיון קומה 2) גיליון מס' 1472 חודש 7/2016 27 30 
112190123380/50 מושאל כתבי עת (מבוגרים, ילדים קומה 1, עיון קומה 2) גיליון מס' 1473 חודש 7/2016 28 3030/3/2017
112192123380/52 זמין כתבי עת (מבוגרים, ילדים קומה 1, עיון קומה 2) גיליון מס' 1474 חודש 7/2016 29 30 
112263123380/54 זמין כתבי עת (מבוגרים, ילדים קומה 1, עיון קומה 2) גיליון מס' 1475 חודש 7/2016 30 30 
112265123380/56 מושאל כתבי עת (מבוגרים, ילדים קומה 1, עיון קומה 2) גיליון מס' 1476 חודש 8/2016 31 307/5/2017
112266123380/57 זמין כתבי עת (מבוגרים, ילדים קומה 1, עיון קומה 2) גיליון מס' 1476 חודש 8/2016 31 30 
112268123380/59 זמין כתבי עת (מבוגרים, ילדים קומה 1, עיון קומה 2) גיליון מס' 1477 חודש 8/2016 32 30 
112269123380/60 זמין כתבי עת (מבוגרים, ילדים קומה 1, עיון קומה 2) גליון מס' 1463 חודש 5/2016 18 30 
112270123380/61 מושאל כתבי עת (מבוגרים, ילדים קומה 1, עיון קומה 2) גליון מס' 1463 חודש 5/2016 18 3016/4/2017
112272123380/63 זמין כתבי עת (מבוגרים, ילדים קומה 1, עיון קומה 2) גליון מס' 1464 חודש 5/2016 19 30 
112273123380/64 זמין כתבי עת (מבוגרים, ילדים קומה 1, עיון קומה 2) גליון מס' 1465 חודש 5/2016 20 30 
112274123380/65 זמין כתבי עת (מבוגרים, ילדים קומה 1, עיון קומה 2) גליון מס' 1465 חודש 5/2016 20 30 
113220123380/67 זמין כתבי עת (מבוגרים, ילדים קומה 1, עיון קומה 2) גליון מס' 1478 חודש 8/2016 33 30 
113221123380/68 מושאל כתבי עת (מבוגרים, ילדים קומה 1, עיון קומה 2) גליון מס' 1479 חודש 8/2016 34 3021/5/2017
113222123380/69 מושאל כתבי עת (מבוגרים, ילדים קומה 1, עיון קומה 2) גליון מס' 1479 חודש 8/2016 34 304/11/2016
113224123380/71 מושאל כתבי עת (מבוגרים, ילדים קומה 1, עיון קומה 2) גליון מס' 1480 חודש 8/2016 35 3012/2/2017
113492123380/72 זמין כתבי עת (מבוגרים, ילדים קומה 1, עיון קומה 2) גליון מס'1481 30 
113493123380/73 זמין כתבי עת (מבוגרים, ילדים קומה 1, עיון קומה 2) גליון מס' 1481 30 
113494123380/74 זמין כתבי עת (מבוגרים, ילדים קומה 1, עיון קומה 2) גיליון מס '1482 30 
113495123380/75 זמין כתבי עת (מבוגרים, ילדים קומה 1, עיון קומה 2) גליון מס' 1482 30 
113496123380/76 זמין כתבי עת (מבוגרים, ילדים קומה 1, עיון קומה 2) גליון מס' 1483 30 
113497123380/77 זמין כתבי עת (מבוגרים, ילדים קומה 1, עיון קומה 2) גליון מס' 1483 30 
114099123380/78 זמין כתבי עת (מבוגרים, ילדים קומה 1, עיון קומה 2) גליון מס' 1484 30 
114100123380/79 זמין כתבי עת (מבוגרים, ילדים קומה 1, עיון קומה 2) גליון מס 1484 30 
114629123380/80 זמין 30 
114630123380/81 מושאל 307/5/2017
114631123380/82 זמין כתבי עת (מבוגרים, ילדים קומה 1, עיון קומה 2) 30 
114632123380/83 מושאל כתבי עת (מבוגרים, ילדים קומה 1, עיון קומה 2) 307/5/2017
114633123380/84 זמין כתבי עת (מבוגרים, ילדים קומה 1, עיון קומה 2) 30 
114634123380/85 זמין כתבי עת (מבוגרים, ילדים קומה 1, עיון קומה 2) 30 
114635123380/86 מושאל כתבי עת (מבוגרים, ילדים קומה 1, עיון קומה 2) 3016/4/2017
114636123380/87 זמין כתבי עת (מבוגרים, ילדים קומה 1, עיון קומה 2) 30 
114637123380/88 מושאל כתבי עת (מבוגרים, ילדים קומה 1, עיון קומה 2) 3019/2/2017
114638123380/89 זמין כתבי עת (מבוגרים, ילדים קומה 1, עיון קומה 2) 30 
114640123380/91 זמין כתבי עת (מבוגרים, ילדים קומה 1, עיון קומה 2) 30 
114641123380/92 זמין כתבי עת (מבוגרים, ילדים קומה 1, עיון קומה 2) 30 
114642123380/93 מושאל כתבי עת (מבוגרים, ילדים קומה 1, עיון קומה 2) 302/5/2017
115045123380/95 זמין כתבי עת (מבוגרים, ילדים קומה 1, עיון קומה 2) גיליון 1484 חודש 28/9/2016 1484 30 
115046123380/96 זמין כתבי עת (מבוגרים, ילדים קומה 1, עיון קומה 2) גיליון 1485 חודש 05/10/2016 1485 30 
115047123380/97 זמין כתבי עת (מבוגרים, ילדים קומה 1, עיון קומה 2) גיליון 1486 חודש 10/10/2016 עותק 1 1486 עותק 1 30 
115048123380/98 מושאל כתבי עת (מבוגרים, ילדים קומה 1, עיון קומה 2) גיליון 1486 חודש 10/10 עותק 2 1486 עותק 2 3024/5/2017
115049123380/99 מושאל כתבי עת (מבוגרים, ילדים קומה 1, עיון קומה 2) גיליון 1491 חודש 16/11/2016 1491 3019/5/2017
115050123380/100 זמין כתבי עת (מבוגרים, ילדים קומה 1, עיון קומה 2) גיליון 1492 23/11/2016 1492 30 
115195123380/101 זמין כתבי עת (מבוגרים, ילדים קומה 1, עיון קומה 2) גיליון 1496 30 
115196123380/102 מושאל כתבי עת (מבוגרים, ילדים קומה 1, עיון קומה 2) 1496 3019/5/2017
115235123380/103 זמין כתבי עת (מבוגרים, ילדים קומה 1, עיון קומה 2) גיליון 1497 חודש 28/12/2016 1497 30 
115455123380/104 זמין כתבי עת (מבוגרים, ילדים קומה 1, עיון קומה 2) גיליון 1492 23/11/2016 1492 30 
115456123380/105 זמין כתבי עת (מבוגרים, ילדים קומה 1, עיון קומה 2) גיליון 1493 30.11.16 1493 30 
115457123380/106 זמין כתבי עת (מבוגרים, ילדים קומה 1, עיון קומה 2) גיליון 1493 30.11.16 1493 30 
115458123380/107 מושאל כתבי עת (מבוגרים, ילדים קומה 1, עיון קומה 2) גיליון 1494 3026/3/2017
115460123380/109 זמין כתבי עת (מבוגרים, ילדים קומה 1, עיון קומה 2) 30 
115461123380/110 זמין כתבי עת (מבוגרים, ילדים קומה 1, עיון קומה 2) 30 
115462123380/111 מושאל כתבי עת (מבוגרים, ילדים קומה 1, עיון קומה 2) 3021/5/2017
115463123380/112 מושאל כתבי עת (מבוגרים, ילדים קומה 1, עיון קומה 2) 3030/3/2017
115464123380/113 מושאל כתבי עת (מבוגרים, ילדים קומה 1, עיון קומה 2) 3021/5/2017
115465123380/114 מושאל כתבי עת (מבוגרים, ילדים קומה 1, עיון קומה 2) 307/5/2017
115466123380/115 זמין כתבי עת (מבוגרים, ילדים קומה 1, עיון קומה 2) 30 
115467123380/116 זמין כתבי עת (מבוגרים, ילדים קומה 1, עיון קומה 2) 30 
115468123380/117 זמין כתבי עת (מבוגרים, ילדים קומה 1, עיון קומה 2) גליון 1495 14.12.17 1495 30 
115469123380/118 זמין כתבי עת (מבוגרים, ילדים קומה 1, עיון קומה 2) גליון 1496 21.12.17 1496 30 
116049123380/120 זמין כתבי עת (מבוגרים, ילדים קומה 1, עיון קומה 2) גיליון 1499 חודש 11 בינואר 2017 1499 30 
116050123380/121 מושאל כתבי עת (מבוגרים, ילדים קומה 1, עיון קומה 2) גיליון 1499 חודש 11 בינואר 2017 1499 3016/4/2017
116051123380/122 מושאל כתבי עת (מבוגרים, ילדים קומה 1, עיון קומה 2) גיליון 1500 חודש 18 בינואר 2017 1500 3030/3/2017
116052123380/123 זמין כתבי עת (מבוגרים, ילדים קומה 1, עיון קומה 2) גיליון 1500 חודש 18 בינואר 2017 1500 30 
116053123380/124 זמין כתבי עת (מבוגרים, ילדים קומה 1, עיון קומה 2) גיליון 1501 25 בינואר 2017 1501 30 
116054123380/125 זמין כתבי עת (מבוגרים, ילדים קומה 1, עיון קומה 2) גיליון 1501 25 בינואר 2017 1501 30 
116171123380/126 זמין כתבי עת (מבוגרים, ילדים קומה 1, עיון קומה 2) גיליון 1502 1.2.17 1502 30 
116172123380/127 מושאל כתבי עת (מבוגרים, ילדים קומה 1, עיון קומה 2) גליון 1502 3016/4/2017
116173123380/128 זמין כתבי עת (מבוגרים, ילדים קומה 1, עיון קומה 2) גיליון 1503 30 
116602123380/129 מושאל כתבי עת (מבוגרים, ילדים קומה 1, עיון קומה 2) גליון 1504 307/5/2017
116603123380/130 מושאל כתבי עת (מבוגרים, ילדים קומה 1, עיון קומה 2) גליון 1505 3016/4/2017
117031123380/131 זמין כתבי עת (מבוגרים, ילדים קומה 1, עיון קומה 2) גיליון 1507 8 במרץ 2017 1507 30 
117032123380/132 מושאל כתבי עת (מבוגרים, ילדים קומה 1, עיון קומה 2) גיליון 1507 8 במרץ 2017 1507 307/5/2017
117035123380/133 מושאל כתבי עת (מבוגרים, ילדים קומה 1, עיון קומה 2) גיליון 1506 1 במרץ 2017 1506 307/5/2017
117036123380/134 מושאל כתבי עת (מבוגרים, ילדים קומה 1, עיון קומה 2) גיליון 1506 1 במרץ 2017 1506 307/5/2017
117037123380/135 זמין כתבי עת (מבוגרים, ילדים קומה 1, עיון קומה 2) גיליון 1508 15 במרץ 2017 1508 30 
117038123380/136 מושאל כתבי עת (מבוגרים, ילדים קומה 1, עיון קומה 2) גיליון 1508 15 במרץ 2017 1508 307/5/2017

כמות הזמנות לכותר: 0

גליונות

סדר כרך גליון תארנים הערות
     
1 גיליון מס' 1446 חודש 1/2016  1    
2 גיליון מס' 1447 חודש 1/2016  2    
3 גיליון מס' 1448 חודש 1/2016  3    
4 גיליון מס' 1449 חודש 1/2016  4    
5 גליון מס' 1450 חודש 2/2016  5    
6 גליון מס' 1451 חודש 2/2016  6    
7 גליון מס' 1452 חודש 2/2016  7    
8 גליון מס' 1453 חודש 2/2016  8    
9 גליון מס' 1454 חודש 3/2016  9    
10 גליון מס' 1455 חודש 3/2016  10    
11 גליון מס' 1456 חודש 3/2016  11    
12 גליון מס' 1457 חודש 3/2106  12    
13 גליון מס' 1458 חודש 3/2016  13    
14 גליון מס' 1459 חודש 4/2016  14    
15 גליון מס' 1460 חודש 4/2016  15    
16 גליון מס' 1461 חודש 4/2016  16    
17 גליון מס' 1462 חודש 4/2016  17    
18 גליון מס' 1463 חודש 5/2016  18    
19 גליון מס' 1464 חודש 5/2016  19    
20 גליון מס' 1465 חודש 5/2016  20    
21 גליון מס' 1466 חודש 5/2016  21    
22 גליון מס' 1467 חודש 6/2016  22    
23 גליון מס' 1468 חודש 6/2016  23    
24 גליון מס' 1469 חודש 6/2016  24    
25 גיליון מס' 1470 חודש 6/2016  25    
26 גיליון מס' 1471 חודש 6/2016  26    
27 גיליון מס' 1472 חודש 7/2016  27    
28 גיליון מס' 1473 חודש 7/2016  28    
29 גיליון מס' 1474 חודש 7/2016  29    
30 גיליון מס' 1475 חודש 7/2016  30    
31 גיליון מס' 1476 חודש 8/2016  31    
31 גיליון 1493 30.11.16  1493    
32 גיליון מס' 1477 חודש 8/2016  32    
33 גליון מס' 1478 חודש 8/2016  33    
34 גליון מס' 1479 חודש 8/2016  34    
35 גליון מס' 1480 חודש 8/2016  35    
36   36    
37   37    
38   38    
39   39    
40   40    
41   41    
42   42    
43   43    
44   44    
45   45    
46   46    
47   47    
48   48    
49   49    
50   50    
51   51    
52   52    
53 גיליון 1483 חודש 21/9/2016  1483    
54 גיליון 1484 חודש 28/9/2016  1484    
55 גיליון 1485 חודש 05/10/2016  1485    
56 גיליון 1486 חודש 10/10/2016 עותק 1  1486 עותק 1   עותק 1 
57 גיליון 1486 חודש 10/10 עותק 2  1486 עותק 2   עותק 2 
57 גיליון 1500 חודש 18 בינואר 2017  1500   יש 2 עותקים 
58 גיליון 1491 חודש 16/11/2016  1491    
59 גיליון 1492 23/11/2016  1492    
60 גיליון 1497 חודש 28/12/2016  1497    
61 גליון 1493 30.11.16  1493    
62 גליון 1494 7.12.16  1494    
62 גליון 1495 14.12.16  1495    
63 גליון 1496 21.12.167  1496    
64 גליון 1497 28.12.16  1497    
65 גליון 1498 4.1.16  1498    
66 גיליון 1499 חודש 11 בינואר 2017  1499   יש 2 עותקים 
67 גיליון 1501 25 בינואר 2017  1501   יש 2 עותקים 
68 גיליון 1502 1.2.17  1502    
69 גיליון 1503 8.2.17  1503    
70 גיליון 1504 15.2.17  1504    
71 גיליון 1505 22.2.17  1505    
72 גיליון 1507 8 במרץ 2017  1507   2 עותקים 
73 גיליון 1506 1 במרץ 2017  1506   2 עותקים 
74 גיליון 1508 15 במרץ 2017  1508   2 עותקים