פרטי כותר


שם כותר: מעריב לנוער (2016-2017)
מס' מיון: 05
מדיה: כתבי עת
מו"ל/ים: מעריב
שפה: עברית
תאריך קיטלוג: 19/1/2016

עותקים

מספרברקוד סטטוס מיקום מס' מיון סימן מדף כרך ימי השאלהתאריך החזרהסניף
105405123378/2 זמין כתבי עת (מבוגרים, ילדים קומה 1, עיון קומה 2) 05 גליון מס' 3009 חודש 1/2016 4122 30 
105407123378/4 זמין כתבי עת (מבוגרים, ילדים קומה 1, עיון קומה 2) 05 גליון מס' 3010 חודש 1/2016 4123 30 
105408123378/5 זמין כתבי עת (מבוגרים, ילדים קומה 1, עיון קומה 2) 05 גליון מס' 3011 חודש 1/2016 4124 30 
106016123378/6 זמין כתבי עת (מבוגרים, ילדים קומה 1, עיון קומה 2) 05 גליון 3014 חודש 2/2016 4127 30 
106421123378/7 זמין כתבי עת (מבוגרים, ילדים קומה 1, עיון קומה 2) 05 גליון 3015 חודש 2/2016 4128 30 
106422123378/8 זמין כתבי עת (מבוגרים, ילדים קומה 1, עיון קומה 2) 05 גליון 3016 חודש 2/2016 4129 30 
109299123378/9 זמין כתבי עת (מבוגרים, ילדים קומה 1, עיון קומה 2) 05 גליון מס' 3012 חודש 1/2016 4125 30 
109300123378/10 מושאל כתבי עת (מבוגרים, ילדים קומה 1, עיון קומה 2) 05 גליון מס' 3018 חודש 3/2016 4131 3028/7/2016
109301123378/11 זמין כתבי עת (מבוגרים, ילדים קומה 1, עיון קומה 2) 05 גליון מס' 3018 חודש 3/2016 4131 30 
109303123378/13 זמין כתבי עת (מבוגרים, ילדים קומה 1, עיון קומה 2) 05 גליון מס' 3020 חודש 3/2016 4133 30 
109304123378/14 מושאל כתבי עת (מבוגרים, ילדים קומה 1, עיון קומה 2) 05 גליון מס' 3022 חודש 4/2016 4135 3028/7/2016
109306123378/16 זמין כתבי עת (מבוגרים, ילדים קומה 1, עיון קומה 2) 05 גליון מס' 3023 חודש 4/2016 4136 30 
109308123378/18 מושאל כתבי עת (מבוגרים, ילדים קומה 1, עיון קומה 2) 05 גליון מס' 3024 חודש 4/2016 4137 3024/1/2017
109309123378/19 זמין כתבי עת (מבוגרים, ילדים קומה 1, עיון קומה 2) 05 גליון מס' 3024 חודש 4/2016 4137 30 
109310123378/20 זמין כתבי עת (מבוגרים, ילדים קומה 1, עיון קומה 2) 05 גליון מס' 3025 חודש 5/2016 4138 30 
109311123378/21 מושאל כתבי עת (מבוגרים, ילדים קומה 1, עיון קומה 2) 05 גליון מס' 3025 חודש 5/2016 4138 3021/5/2017
109313123378/23 זמין כתבי עת (מבוגרים, ילדים קומה 1, עיון קומה 2) 05 גליון מס' 3026 חודש 5/2016 4139 30 
109314123378/24 זמין כתבי עת (מבוגרים, ילדים קומה 1, עיון קומה 2) 05 גליון מס' 3026 חודש 5/2016 4139 30 
109315123378/25 מושאל כתבי עת (מבוגרים, ילדים קומה 1, עיון קומה 2) 05 גליון מס' 3027 חודש 5/2016 4140 3030/3/2017
109316123378/26 מושאל כתבי עת (מבוגרים, ילדים קומה 1, עיון קומה 2) 05 גליון מס' 3021 חודש 3/2016 4134 3028/7/2016
109319123378/29 זמין כתבי עת (מבוגרים, ילדים קומה 1, עיון קומה 2) 05 גליון מס' 3028 חודש 5/2016 4141 30 
109321123378/30 זמין כתבי עת (מבוגרים, ילדים קומה 1, עיון קומה 2) 05 גליון מס' 3029 חודש 6/2016 4142 30 
109322123378/31 מושאל כתבי עת (מבוגרים, ילדים קומה 1, עיון קומה 2) 05 גליון מס' 3029 חודש 6/2016 4142 3021/5/2017
110318123378/33 זמין כתבי עת (מבוגרים, ילדים קומה 1, עיון קומה 2) 05 גליון מס' 3033 חודש 6/2016 4146 30 
110329123378/34 זמין כתבי עת (מבוגרים, ילדים קומה 1, עיון קומה 2) 05 גליון מס' 3010 חודש 1/2016 4123 30 
110330123378/35 מושאל כתבי עת (מבוגרים, ילדים קומה 1, עיון קומה 2) 05 גליון מס' 3030 חודש 6/2016 4143 306/10/2016
110331123378/36 זמין כתבי עת (מבוגרים, ילדים קומה 1, עיון קומה 2) 05 גליון מס' 3030 חודש 6/2016 4143 30 
110443123378/37 זמין כתבי עת (מבוגרים, ילדים קומה 1, עיון קומה 2) 05 גליון מס' 3031 חודש 6/2016 4144 30 
110445123378/39 זמין כתבי עת (מבוגרים, ילדים קומה 1, עיון קומה 2) 05 גליון מס' 3032 חודש 6/2016 4144 30 
110446123378/40 זמין כתבי עת (מבוגרים, ילדים קומה 1, עיון קומה 2) 05 גליון מס' 3032 חודש 6/2016 4145 30 
110671123378/43 זמין כתבי עת (מבוגרים, ילדים קומה 1, עיון קומה 2) 05 גליון מס' 3034 חודש 7/2016 4147 30 
110905123378/46 זמין כתבי עת (מבוגרים, ילדים קומה 1, עיון קומה 2) 05 גליון 3015 חודש 2/2016 4128 30 
112185123378/47 זמין כתבי עת (מבוגרים, ילדים קומה 1, עיון קומה 2) 05 גיליון מס' 3036 חודש 7/2016 4149 30 
112186123378/48 מושאל כתבי עת (מבוגרים, ילדים קומה 1, עיון קומה 2) 05 גיליון מס' 3036 חודש 7/2016 4149 3019/2/2017
112187123378/49 זמין כתבי עת (מבוגרים, ילדים קומה 1, עיון קומה 2) 05 גיליון מס' 3037 חודש 7/2016 4150 30 
112188123378/50 זמין כתבי עת (מבוגרים, ילדים קומה 1, עיון קומה 2) 05 גיליון מס' 3037 חודש 7/2016 4150 30 
112189123378/51 זמין כתבי עת (מבוגרים, ילדים קומה 1, עיון קומה 2) 05 גליון 3015 חודש 2/2016 4128 30 
112261123378/52 זמין כתבי עת (מבוגרים, ילדים קומה 1, עיון קומה 2) 05 גיליון מס' 3039 חודש 8/2016 4152 30 
112262123378/53 זמין כתבי עת (מבוגרים, ילדים קומה 1, עיון קומה 2) 05 גיליון מס' 3039 חודש 8/2016 4152 30 
113465123378/54 זמין כתבי עת (מבוגרים, ילדים קומה 1, עיון קומה 2) 05 30 
113466123378/55 זמין כתבי עת (מבוגרים, ילדים קומה 1, עיון קומה 2) 05 30 
113467123378/56 זמין כתבי עת (מבוגרים, ילדים קומה 1, עיון קומה 2) 05 30 
113468123378/57 זמין כתבי עת (מבוגרים, ילדים קומה 1, עיון קומה 2) 05 30 
113469123378/58 זמין כתבי עת (מבוגרים, ילדים קומה 1, עיון קומה 2) 05 30 
113470123378/59 מושאל כתבי עת (מבוגרים, ילדים קומה 1, עיון קומה 2) 05 3030/3/2017
113471123378/60 מושאל כתבי עת (מבוגרים, ילדים קומה 1, עיון קומה 2) 05 3030/3/2017
113472123378/61 זמין כתבי עת (מבוגרים, ילדים קומה 1, עיון קומה 2) 05 30 
113478123378/62 זמין כתבי עת (מבוגרים, ילדים קומה 1, עיון קומה 2) 05 30 
113479123378/63 זמין כתבי עת (מבוגרים, ילדים קומה 1, עיון קומה 2) 05 30 
113480123378/64 זמין כתבי עת (מבוגרים, ילדים קומה 1, עיון קומה 2) 05 30 
113481123378/65 זמין כתבי עת (מבוגרים, ילדים קומה 1, עיון קומה 2) 05 30 
113482123378/66 זמין כתבי עת (מבוגרים, ילדים קומה 1, עיון קומה 2) 05 30 
113483123378/67 מושאל כתבי עת (מבוגרים, ילדים קומה 1, עיון קומה 2) 05 3030/3/2017
114101123378/69 מושאל כתבי עת (מבוגרים, ילדים קומה 1, עיון קומה 2) 05 מ.גליון 3047 3025/6/2017
114102123378/70 זמין כתבי עת (מבוגרים, ילדים קומה 1, עיון קומה 2) 05 מ.גליון 3047 9.10.16 30 
114103123378/71 זמין כתבי עת (מבוגרים, ילדים קומה 1, עיון קומה 2) 05 מ.גליון 3048 19.10.16 30 
114104123378/72 זמין כתבי עת (מבוגרים, ילדים קומה 1, עיון קומה 2) 05 מ.גליון 3048 19.10.16 30 
114105123378/73 זמין כתבי עת (מבוגרים, ילדים קומה 1, עיון קומה 2) 05 מ.גליון 3049 26.10.16 30 
114106123378/74 זמין כתבי עת (מבוגרים, ילדים קומה 1, עיון קומה 2) 05 מ.גליון 3049 26.10.16 30 
114155123378/75 מושאל כתבי עת (מבוגרים, ילדים קומה 1, עיון קומה 2) 05 גליון מס' 3050 2 בנובמבר 2016 4163 3030/3/2017
114156123378/76 מושאל כתבי עת (מבוגרים, ילדים קומה 1, עיון קומה 2) 05 גליון מס' 3050 2 בנובמבר 2016 4163 3019/5/2017
114220123378/77 זמין כתבי עת (מבוגרים, ילדים קומה 1, עיון קומה 2) 05 גליון מס 3051 30 
114221123378/78 מושאל כתבי עת (מבוגרים, ילדים קומה 1, עיון קומה 2) 05 גליון 3051 3015/6/2017
114275123378/79 זמין כתבי עת (מבוגרים, ילדים קומה 1, עיון קומה 2) 05 גליון מס 3052 30 
114276123378/80 זמין כתבי עת (מבוגרים, ילדים קומה 1, עיון קומה 2) 05 גליון מס' 3052 30 
114554123378/81 זמין כתבי עת (מבוגרים, ילדים קומה 1, עיון קומה 2) 05 גליון מס' 3053 23 בנובמבר 2016 4166 30 
114558123378/82 מושאל כתבי עת (מבוגרים, ילדים קומה 1, עיון קומה 2) 05 4167 3016/6/2017
114849123378/83 מושאל כתבי עת (מבוגרים, ילדים קומה 1, עיון קומה 2) 05 גיליון מס' 3054 30/11/2016 3024/1/2017
114902123378/84 זמין כתבי עת (מבוגרים, ילדים קומה 1, עיון קומה 2) 05 גליון 3055 30 
114903123378/85 מושאל כתבי עת (מבוגרים, ילדים קומה 1, עיון קומה 2) 05 גליון 3055 304/6/2017
115042123378/86 זמין כתבי עת (מבוגרים, ילדים קומה 1, עיון קומה 2) 05 גיליון מס' 3053 חודש 23/11/2016 3053 30 
115093123378/87 זמין כתבי עת (מבוגרים, ילדים קומה 1, עיון קומה 2) 05 גיליון מס' 3056 חודש 14.12.16 י"ד כסליו תשע"ז 30 
115094123378/88 מושאל כתבי עת (מבוגרים, ילדים קומה 1, עיון קומה 2) 05 גיליון מס' 3056 חודש 14.12.16 י"ד כסליו תשע"ז null 3016/4/2017
115199123378/89 זמין כתבי עת (מבוגרים, ילדים קומה 1, עיון קומה 2) 05 גליון 3057 30 
115200123378/90 זמין כתבי עת (מבוגרים, ילדים קומה 1, עיון קומה 2) 05 גליון 3057 30 
115324123378/91 זמין כתבי עת (מבוגרים, ילדים קומה 1, עיון קומה 2) 05 גליון 3058 30 
115325123378/92 זמין כתבי עת (מבוגרים, ילדים קומה 1, עיון קומה 2) 05 גליון 3058 30 
115490123378/93 זמין כתבי עת (מבוגרים, ילדים קומה 1, עיון קומה 2) 05 גליון 3059 30 
115626123378/95 זמין כתבי עת (מבוגרים, ילדים קומה 1, עיון קומה 2) 05 גליון 3060 30 
115627123378/96 מושאל כתבי עת (מבוגרים, ילדים קומה 1, עיון קומה 2) 05 גליון 3060 3016/6/2017
115628123378/97 זמין כתבי עת (מבוגרים, ילדים קומה 1, עיון קומה 2) 05 גליון 3060 18.1.17 3060 30 
115916123378/98 מושאל כתבי עת (מבוגרים, ילדים קומה 1, עיון קומה 2) 05 גיליון 3061 חודש 25 ינואר 2017 כ"ז טבת תשע"ז 3061 305/3/2017
115917123378/99 זמין כתבי עת (מבוגרים, ילדים קומה 1, עיון קומה 2) 05 גיליון 3061 חודש 25 ינואר 2017 כ"ז טבת תשע"ז 3061 30 
116062123378/100 מושאל כתבי עת (מבוגרים, ילדים קומה 1, עיון קומה 2) 05 גיליון מס' 3062 חודש 1 בינואר 2017 ה' שבט תשע"ז 3062 3020/6/2017
116063123378/101 מושאל כתבי עת (מבוגרים, ילדים קומה 1, עיון קומה 2) 05 גיליון מס' 3062 חודש 1 בינואר 2017 ה' שבט תשע"ז 3062 3030/3/2017
116163123378/102 זמין כתבי עת (מבוגרים, ילדים קומה 1, עיון קומה 2) 05 גיליון 3063 חודש 8.2.2017 3063 30 
116164123378/103 זמין כתבי עת (מבוגרים, ילדים קומה 1, עיון קומה 2) 05 גיליון 3063 חודש 8.2.2017 3063 30 
116291123378/104 מושאל כתבי עת (מבוגרים, ילדים קומה 1, עיון קומה 2) 05 גליון 3061 304/6/2017
116427123378/105 זמין כתבי עת (מבוגרים, ילדים קומה 1, עיון קומה 2) 05 גיליון 3065 22 בפברואר 2017 כ"ו שבט תשע"ז 30 
116428123378/106 מושאל כתבי עת (מבוגרים, ילדים קומה 1, עיון קומה 2) 05 גיליון 3065 22 בפברואר 2017 כ"ו שבט תשע"ז null 3011/6/2017
116429123378/107 זמין כתבי עת (מבוגרים, ילדים קומה 1, עיון קומה 2) 05 גיליון 3065 22 בפברואר 2017 כ"ו שבט תשע"ז null 30 
116546123378/108 זמין כתבי עת (מבוגרים, ילדים קומה 1, עיון קומה 2) 05 גליון 3066 30 
116547123378/109 מושאל כתבי עת (מבוגרים, ילדים קומה 1, עיון קומה 2) 05 גליון 3066 3015/6/2017
116674123378/110 זמין כתבי עת (מבוגרים, ילדים קומה 1, עיון קומה 2) 05 גיליון מס' 3067 8.3.2017 י' אדר תשע"ז 3067 30 
116675123378/111 זמין כתבי עת (מבוגרים, ילדים קומה 1, עיון קומה 2) 05 גיליון מס' 3067 8.3.2017 י' אדר תשע"ז 3067 30 
116854123378/112 זמין כתבי עת (מבוגרים, ילדים קומה 1, עיון קומה 2) 05 גליון 3068 30 
116855123378/113 זמין כתבי עת (מבוגרים, ילדים קומה 1, עיון קומה 2) 05 גיליון 3068 30 
117025123378/114 זמין כתבי עת (מבוגרים, ילדים קומה 1, עיון קומה 2) 05 גיליון מס' 3069 22 מרץ 2017, כ"ו באדר תשע"ז 3069 30 
117027123378/115 זמין כתבי עת (מבוגרים, ילדים קומה 1, עיון קומה 2) 05 גיליון מס' 3069 22 מרץ 2017, כ"ו באדר תשע"ז 3069 30 
117028123378/116 מושאל כתבי עת (מבוגרים, ילדים קומה 1, עיון קומה 2) 05 גיליון 1,159 22 במרץ 2017 כ"ד באדר תשע"ז 1,159 3023/6/2017
117139123378/117 זמין כתבי עת (מבוגרים, ילדים קומה 1, עיון קומה 2) 05 גיליון 1,160 29.3.2017 , ב' בניסן תשע"ז 1,160 30 
117143123378/118 זמין כתבי עת (מבוגרים, ילדים קומה 1, עיון קומה 2) 05 גיליון 3070 29.3.2017, ב' בניסן תשע"ז 3070 30 
117144123378/119 מושאל כתבי עת (מבוגרים, ילדים קומה 1, עיון קומה 2) 05 גיליון 3070 29.3.2017, ב' בניסן תשע"ז 3070 3021/5/2017
117187123378/120 מושאל כתבי עת (מבוגרים, ילדים קומה 1, עיון קומה 2) 05 גיליון 3071 5.4.2017 3071 304/6/2017
117188123378/121 זמין כתבי עת (מבוגרים, ילדים קומה 1, עיון קומה 2) 05 גיליון 3071 5.4.2017 3071 30 
117215123378/122 מושאל כתבי עת (מבוגרים, ילדים קומה 1, עיון קומה 2) 05 גיליון מס' 3072 19.4.2017 כ"ג בניסן תשע"ז 3072 3015/6/2017
117216123378/123 זמין כתבי עת (מבוגרים, ילדים קומה 1, עיון קומה 2) 05 גיליון מס' 3072 19.4.2017 כ"ג בניסן תשע"ז 3072 30 
117499123378/124 זמין כתבי עת (מבוגרים, ילדים קומה 1, עיון קומה 2) 05 גיליון 3073 26.4.2017 ניסן תשע"ז 3073 30 
117500123378/125 מושאל כתבי עת (מבוגרים, ילדים קומה 1, עיון קומה 2) 05 גיליון 3073 26.4.2017 ניסן תשע"ז 3073 3015/6/2017
117576123378/126 זמין כתבי עת (מבוגרים, ילדים קומה 1, עיון קומה 2) 05 גיליון 3074 3.5.17 ז' באייר תשע"ז 3074 30 
117577123378/127 זמין כתבי עת (מבוגרים, ילדים קומה 1, עיון קומה 2) 05 גיליון 3074 3.5.17 ז' באייר תשע"ז 3074 30 
117812123378/128 זמין כתבי עת (מבוגרים, ילדים קומה 1, עיון קומה 2) 05 גיליון 3075 10 במאי 2017 י"ז באייר תשע"ז 3075 30 
117813123378/129 מושאל כתבי עת (מבוגרים, ילדים קומה 1, עיון קומה 2) 05 גיליון 3075 10 במאי 2017 י"ז באייר תשע"ז 3075 3015/6/2017
118425123378/130 זמין כתבי עת (מבוגרים, ילדים קומה 1, עיון קומה 2) 05 גיליון 3077 26 במאי 2017 כ"ח באייר תשע"ז 3077 30 

כמות הזמנות לכותר: 0

גליונות

סדר כרך גליון תארנים הערות
גיליון 3068  3068   2 עותקים 
1 גליון מס' 3009 חודש 1/2016  4122    
2 גליון מס' 3010 חודש 1/2016  4123    
3 גליון מס' 3011 חודש 1/2016  4124    
4 גליון מס' 3012 חודש 1/2016  4125    
5   4126    
6 גליון 3014 חודש 2/2016  4127    
7 גליון 3015 חודש 2/2016  4128    
8 גליון 3016 חודש 2/2016  4129    
9 גליון 3017 חודש 2/2016  4130    
10 גליון מס' 3018 חודש 3/2016  4131    
11 גליון מס' 3019 חודש 3/2016  4132    
12 גליון מס' 3020 חודש 3/2016  4133    
13 גליון מס' 3021 חודש 3/2016  4134    
14 גליון מס' 3022 חודש 4/2016  4135    
15 גליון מס' 3023 חודש 4/2016  4136    
16 גליון מס' 3024 חודש 4/2016  4137    
17 גליון מס' 3025 חודש 5/2016  4138    
18 גליון מס' 3026 חודש 5/2016  4139    
19 גליון מס' 3027 חודש 5/2016  4140    
20 גליון מס' 3028 חודש 5/2016  4141    
21 גליון מס' 3029 חודש 6/2016  4142    
22 גליון מס' 3030 חודש 6/2016  4143    
23 גליון מס' 3031 חודש 6/2016  4144    
24 גליון מס' 3032 חודש 6/2016  4145    
25 גליון מס' 3033 חודש 6/2016  4146    
26 גליון מס' 3034 חודש 7/2016  4147    
27 גיליון מס' 3035 חודש 7/2016  4148    
28 גיליון מס' 3036 חודש 7/2016  4149    
29 גיליון מס' 3037 חודש 7/2016  4150    
30 גיליון מס' 3038  4151    
31 גיליון מס' 3039 חודש 8/2016  4152    
32   4153    
33   4154    
34   4155    
35   4156    
36   4157    
37   4158    
38   4159    
39   4160    
40   4161    
41   4162    
42 גליון מס' 3050 2 בנובמבר 2016  4163    
43 גליון מס 3051 9 בנובמבר 2016  4164    
44 גליון מס' 3051 9 בנובמבר 2016  4165    
45 גליון מס' 3053 23 בנובמבר 2016  4166    
46   4167    
47   4168    
48   4169    
49   4170    
50   4171    
51   4172    
52   4173    
53 גיליון מס' 3054 30/11/2016     
54 גיליון מס' 3053 חודש 23/11/2016  3053    
55 גיליון מס' 3056 חודש 14.12.16 י"ד כסליו תשע"ז    2 עותקים אותו דבר 
56 גליון מס' 3058 4.1.17    2 עותקים 
57 גליון 3059 11.1.17  3059   2 עותקים 
58 גליון 3060 18.1.17  3060   2 עותקים 
59 גיליון 3061 חודש 25 ינואר 2017 כ"ז טבת תשע"ז  3061   2 עותקים 
60 גיליון מס' 3062 חודש 1 בינואר 2017 ה' שבט תשע"ז  3062    
61 גיליון 3063 חודש 8.2.2017  3063   2 עותקים 
62 גיליון 3064 15.2.17  3064    
63 גיליון 3065 22 בפברואר 2017 כ"ו שבט תשע"ז    2 עותקים 
64 גיליון 3066 1.3.17  3066   2 עותקים 
65 גיליון מס' 3067 8.3.2017 י' אדר תשע"ז  3067   2 עותקים 
66 גיליון מס' 3069 22 מרץ 2017, כ"ו באדר תשע"ז  3069   2 עותקים 
67 גיליון 1,159 22 במרץ 2017 כ"ד באדר תשע"ז  1,159    
68 גיליון 1,160 29.3.2017 , ב' בניסן תשע"ז  1,160    
69 גיליון 3070 29.3.2017, ב' בניסן תשע"ז  3070   2 עותקים 
70 גיליון 3071 5.4.2017  3071   2 עותקים 
71 גיליון מס' 3072 19.4.2017 כ"ג בניסן תשע"ז  3072   2 עותקים 
72 גיליון 3073 26.4.2017 ניסן תשע"ז  3073    
73 גיליון 3074 3.5.17 ז' באייר תשע"ז  3074   2 עותקים 
74 גיליון 3075 10 במאי 2017 י"ז באייר תשע"ז  3075   2 עותקים 
75 גיליון 3077 26 במאי 2017 כ"ח באייר תשע"ז  3077