אודות

נגישות

accessibility2

נגישות בספריית מדיה- טק אשקלון

  1. נגישות - רמפה, כניסה מורחבת, מעלית.
  2. ספרים נגישים - מוקלטים, אלקטרוניים, הספרייה מאפשרת את שירות הספרים הדיגיטליים, כמו גם ספרים קוליים על תקליטורים - ספרים אשר הוקראו והוקלטו על ידי מחברי הספרים או על-ידי קריינים מקצועיים, וניתן להשאילם מהספרייה.
  3. עמדה עם תוכנת הגדלה ופלט קול ,מכשיר הגדלה המאפשר קריאת טקסטים על מסך.  ניתן לכוון את גודל הכתב, צבע האותיות והרקע, הקונטרסט ועוצמת האור על המסך לפי צורכי המשתמש.
  4. לולאת שמע בעמדת ההשאלה.

סגל עובדי הספרייה נכון להעניק את כל העזרה הנדרשת לבעלי המוגבלויות המבקשים זאת.
 

תפריט נגישות