הודעות לקוראים

שעות פתיחה של הספרייה בחגים

20 ספטמבר, 2019

בס"ד

לקהל הקוראים שלום רב!

הספרייה סגורה מיום א' כ"ט באלול ,29/9/19 עד יום ג' ב' בתשרי , 1/10/19.

וביום ג' ט' בתשרי,  8/10/19  עד יום ג' כ"ג בתשרי , 22/10/19.

בברכת שנה טובה 

כתיבה וחתימה טובה !

ראש השנה  שעות פתיחה של הספרייה בחגים