חדשות הספרייה

חדשות

סרטון לשאילת ספרים דיגיטליים

סרטון לשאילת ספרים דיגיטליים

מצ"ב סרטון קצר המציג את אופן שאילת הספרים הדיגיטליים:
המשך קריאה: סרטון לשאילת ספרים דיגיטליים