פרטי כותר


שם כותר: מעריב לילדים (2016-2017)
מס' מיון: 05
תאריך קיטלוג: 19/1/2016

עותקים

מספרברקוד סטטוס מיקום מס' מיון סימן מדף כרך ימי השאלהתאריך החזרהסניף
105410123389/1 זמין כתבי עת (מבוגרים, ילדים קומה 1, עיון קומה 2) 05 גיליון מס' 1098 חודש 1/2016 1 30 
105411123389/2 מושאל כתבי עת (מבוגרים, ילדים קומה 1, עיון קומה 2) 05 גליון מס' 1099 חודש 1/2016 2 309/3/2016
105412123389/3 מושאל כתבי עת (מבוגרים, ילדים קומה 1, עיון קומה 2) 05 גיליון מס' 1100 חופש 1/2016 3 3028/2/2016
106423123389/5 זמין כתבי עת (מבוגרים, ילדים קומה 1, עיון קומה 2) 05 גיליון מס' 1104 חודש 2/2016 7 30 
106424123389/6 זמין כתבי עת (מבוגרים, ילדים קומה 1, עיון קומה 2) 05 גיליון מס' 1105 חודש 2/2015 8 30 
109279123389/8 זמין כתבי עת (מבוגרים, ילדים קומה 1, עיון קומה 2) 05 גיליון מס' 1102 חודש 1/2016 5 30 
109282123389/11 זמין כתבי עת (מבוגרים, ילדים קומה 1, עיון קומה 2) 05 גיליון מס' 1106 חודש 3/2016 9 30 
109284123389/13 זמין כתבי עת (מבוגרים, ילדים קומה 1, עיון קומה 2) 05 גיליון מס' 1108 חודש 3/2016 11 30 
109286123389/15 זמין כתבי עת (מבוגרים, ילדים קומה 1, עיון קומה 2) 05 גיליון מס' 1110 חודש 3/2016 13 30 
109287123389/16 זמין כתבי עת (מבוגרים, ילדים קומה 1, עיון קומה 2) 05 גיליון מס' 1111 חודש 4/2016 14 30 
109288123389/17 מושאל כתבי עת (מבוגרים, ילדים קומה 1, עיון קומה 2) 05 גיליון מס' 1112 חודש 4/2016 15 306/9/2016
109289123389/18 זמין כתבי עת (מבוגרים, ילדים קומה 1, עיון קומה 2) 05 גיליון מס' 1113 חודש 4/2016 16 30 
109292123389/21 מושאל כתבי עת (מבוגרים, ילדים קומה 1, עיון קומה 2) 05 גיליון מס' 1116 חודש 5/2016 19 306/9/2016
109293123389/22 זמין כתבי עת (מבוגרים, ילדים קומה 1, עיון קומה 2) 05 גיליון מס' 1118 חודש 6/2016 21 30 
109294123389/23 זמין כתבי עת (מבוגרים, ילדים קומה 1, עיון קומה 2) 05 גיליון מס' 1117 חודש 5/2016 20 30 
110319123389/24 זמין כתבי עת (מבוגרים, ילדים קומה 1, עיון קומה 2) 05 גיליון מס' 1222 חודש 6/2016 25 30 
110328123389/25 מושאל כתבי עת (מבוגרים, ילדים קומה 1, עיון קומה 2) 05 גיליון מס' 1119 חודש 6/2016 22 306/9/2016
110447123389/26 זמין כתבי עת (מבוגרים, ילדים קומה 1, עיון קומה 2) 05 גיליון מס' 1120 חודש 6/2016 23 30 
110448123389/27 זמין כתבי עת (מבוגרים, ילדים קומה 1, עיון קומה 2) 05 גיליון מס' 1121 חודש 6/2016 24 30 
113474123379/34 זמין כתבי עת (מבוגרים, ילדים קומה 1, עיון קומה 2) 05 30 
113476123379/36 זמין כתבי עת (מבוגרים, ילדים קומה 1, עיון קומה 2) 05 30 
113477123379/37 זמין כתבי עת (מבוגרים, ילדים קומה 1, עיון קומה 2) 05 30 
113576123379/38 מושאל כתבי עת (מבוגרים, ילדים קומה 1, עיון קומה 2) 05 308/9/2017
114108123379/42 זמין כתבי עת (מבוגרים, ילדים קומה 1, עיון קומה 2) 05 מ.גליון 1137 19.10.16 30 
114154123379/44 זמין כתבי עת (מבוגרים, ילדים קומה 1, עיון קומה 2) 05 גליון מס' 1139 חודש 2 בנובמבר 2016 42 30 
114222123379/45 זמין כתבי עת (מבוגרים, ילדים קומה 1, עיון קומה 2) 05 גליון מס' 1140 30 
114277123379/46 זמין כתבי עת (מבוגרים, ילדים קומה 1, עיון קומה 2) 05 גליון מס 1141 30 
115043123379/50 זמין כתבי עת (מבוגרים, ילדים קומה 1, עיון קומה 2) 05 גיליון מס' 1,142 חודש 23/11/2016 1,142 30 
115095123379/51 מושאל כתבי עת (מבוגרים, ילדים קומה 1, עיון קומה 2) 05 גיליון מס' 1,145 חודש 14.12.2016 י"ד כיסלו תשע"ז 1,145 3018/4/2017
115194123379/52 זמין כתבי עת (מבוגרים, ילדים קומה 1, עיון קומה 2) 05 גיליון 1146 30 
115197123379/53 זמין כתבי עת (מבוגרים, ילדים קומה 1, עיון קומה 2) 05 30 
115198123379/54 זמין כתבי עת (מבוגרים, ילדים קומה 1, עיון קומה 2) 05 30 
115232123379/55 זמין כתבי עת (מבוגרים, ילדים קומה 1, עיון קומה 2) 05 גיליון מס' 1,147 חודש 28/12/16 כ"ח בכסלו תשע"ז 1,147 30 
115323123379/58 זמין כתבי עת (מבוגרים, ילדים קומה 1, עיון קומה 2) 05 30 
115496123379/59 זמין כתבי עת (מבוגרים, ילדים קומה 1, עיון קומה 2) 05 גליון מ' 1149 30 
115915123379/61 זמין כתבי עת (מבוגרים, ילדים קומה 1, עיון קומה 2) 05 גיליון 1,151 חודש 25 ינואר 2017 כ"ז בטבת תשע"ז 1,151 30 
116061123379/62 זמין כתבי עת (מבוגרים, ילדים קומה 1, עיון קומה 2) 05 גיליון 1,152 חודש 1 בפברואר 2017 / ה' בשבט תשע"ז 1,152 30 
116290123379/64 מושאל כתבי עת (מבוגרים, ילדים קומה 1, עיון קומה 2) 05 גיליון 1154 3018/4/2017
116424123379/65 מושאל כתבי עת (מבוגרים, ילדים קומה 1, עיון קומה 2) 05 גיליון 1,155 22 לפברואר 2017 כ"ו בשבט תשע"ז 1,155 3021/6/2017
116812123379/67 מושאל כתבי עת (מבוגרים, ילדים קומה 1, עיון קומה 2) 05 גיליון מס' 1,149 11.1.2017 1,149 3015/9/2017
117189123379/69 זמין כתבי עת (מבוגרים, ילדים קומה 1, עיון קומה 2) 05 גיליון 1,161 5.4.2017 1,161 30 
117243123379/70 מושאל כתבי עת (מבוגרים, ילדים קומה 1, עיון קומה 2) 05 גיליון 1,162 19.4.2017 1,162 3029/9/2017
117501123379/71 זמין כתבי עת (מבוגרים, ילדים קומה 1, עיון קומה 2) 05 גיליון 1,163 26.4.2017 ל' בניסן תשע"ז 1,163 30 
117578123379/72 זמין כתבי עת (מבוגרים, ילדים קומה 1, עיון קומה 2) 05 גיליון 1,164 3.5.17 ז' באייר תשע"ז 1,164 30 
117814123379/73 זמין כתבי עת (מבוגרים, ילדים קומה 1, עיון קומה 2) 05 גיליון 1,165 10 במאי 2017 י"ז באייר תשע"ז 1,165 30 
118060123379/74 מושאל כתבי עת (מבוגרים, ילדים קומה 1, עיון קומה 2) 05 גיליון 1,166 17 במאי 2017 כ"א באייר תשע"ז 1,166 3014/9/2017
118426123379/75 מושאל כתבי עת (מבוגרים, ילדים קומה 1, עיון קומה 2) 05 גיליון 1,167 26.5.17 כ"ח באייר תשע"ז 1,166 3029/9/2017
118486123379/76 זמין כתבי עת (מבוגרים, ילדים קומה 1, עיון קומה 2) 05 גיליון 1,168 29 במאי 2017 ז' באייר תשע"ז 1,168 30 
118606123379/77 מושאל כתבי עת (מבוגרים, ילדים קומה 1, עיון קומה 2) 05 גיליון 1,169 7 ביוני 2017 י"ג בסיון תשע"ז 1,169 303/9/2017
118762123379/78 זמין כתבי עת (מבוגרים, ילדים קומה 1, עיון קומה 2) 05 גיליון 1,170 14 ביוני 2017 כ' בסיון תשע"ז 1,170 30 
118932123379/79 זמין כתבי עת (מבוגרים, ילדים קומה 1, עיון קומה 2) 05 גיליון 1,171 21 ביוני 2017 כ"ו בסיון תשע"ז 1,171 30 
118960123379/80 מושאל כתבי עת (מבוגרים, ילדים קומה 1, עיון קומה 2) 05 305/10/2017
119130123379/81 מושאל כתבי עת (מבוגרים, ילדים קומה 1, עיון קומה 2) 05 גיליון 1172 303/9/2017
119309123379/83 מושאל כתבי עת (מבוגרים, ילדים קומה 1, עיון קומה 2) 05 גליון 1174 3029/9/2017
119570123379/84 זמין כתבי עת (מבוגרים, ילדים קומה 1, עיון קומה 2) 05 גיליון 1,176 26.ביולי 2017 ג' באב תשע"ז 1,176 30 
119711123379/85 מושאל כתבי עת (מבוגרים, ילדים קומה 1, עיון קומה 2) 05 גיליון 1,177 2 באוגוסט 2017 י' באב תשע"ז 1,177 3014/9/2017
119849123379/86 מושאל כתבי עת (מבוגרים, ילדים קומה 1, עיון קומה 2) 05 גיליון 1,178 9 באוגוסט 2017 י"ז באב תשע"ז 1,178 3029/9/2017
120004123379/87 מושאל כתבי עת (מבוגרים, ילדים קומה 1, עיון קומה 2) 05 גליון 1179 3029/9/2017
120143123379/88 מושאל כתבי עת (מבוגרים, ילדים קומה 1, עיון קומה 2) 05 גיליון 1,181 30.8.17 ח' באלול תשע"ז 1,181 305/10/2017
120246123379/89 מושאל כתבי עת (מבוגרים, ילדים קומה 1, עיון קומה 2) 05 גיליון 1180 305/10/2017
120536123379/90 זמין כתבי עת (מבוגרים, ילדים קומה 1, עיון קומה 2) 05 גיליון 1,183 13 בספטמבר 2017 כ"ב אלול תשע"ז 1,183 30 
120804123379/91 זמין כתבי עת (מבוגרים, ילדים קומה 1, עיון קומה 2) 05 גיליון 1,184 19 בספטמבר 2017 כ"ח באלול תשע"ז 1,184 30 

כמות הזמנות לכותר: 0

גליונות

סדר כרך גליון תארנים הערות
גיליון 1179  1179    
1 גיליון מס' 1098 חודש 1/2016  1    
2 גליון מס' 1099 חודש 1/2016  2    
3 גיליון מס' 1100 חודש 1/2016  3    
4 גיליון מס' 1101 חודש 1/2016  4    
5 גיליון מס' 1102 חודש 1/2016  5    
6 גיליון מס' 1103 חודש 2/2016  6    
7 גיליון מס' 1104 חודש 2/2016  7    
8 גיליון מס' 1105 חודש 2/2015  8    
9 גיליון מס' 1106 חודש 3/2016  9    
10 גיליון מס' 1107 חודש 3/2016  10    
11 גיליון מס' 1108 חודש 3/2016  11    
12 גיליון מס' 1109 חודש 3/2016  12    
13 גיליון מס' 1110 חודש 3/2016  13    
14 גיליון מס' 1111 חודש 4/2016  14    
15 גיליון מס' 1112 חודש 4/2016  15    
16 גיליון מס' 1113 חודש 4/2016  16    
17 גיליון מס' 1114 חודש 5/2016  17    
18 גיליון מס' 1115 חודש 5/2016  18    
19 גיליון מס' 1116 חודש 5/2016  19    
20 גיליון מס' 1117 חודש 5/2016  20    
21 גיליון מס' 1118 חודש 6/2016  21    
22 גיליון מס' 1119 חודש 6/2016  22    
23 גיליון מס' 1120 חודש 6/2016  23    
24 גיליון מס' 1121 חודש 6/2016  24    
25 גיליון מס' 1122 חודש 6/2016  25    
26 גיליון מס' 1123 חודש 7/2016  26    
27 גיליון מס' 1124 חודש 7/2016  27    
28 גיליון מס' 1125 חודש 7/2016  28    
29 גיליון מס' 1126 חודש 7/2016  29    
30 גיליון מס' 1127  30    
31 גיליון מס' 1128 חודש 8/2016  31    
32 גיליון מס' 1142 חודש 23/11/2016  32    
33   33    
34   34    
35   35    
36   36    
37   37    
38   38    
39   39    
40   40    
41   41    
42 גליון מס' 1139 חודש 2 בנובמבר 2016  42    
43 גליון 1140 חודש 9 בנובמבר  43    
44   44    
45   45    
46   46    
47   47    
48   48    
49   49    
50   50    
51   51    
52   52    
53 גיליון מס' 1143 30/11/2016  1143    
54 גיליון מס' 1,142 חודש 23/11/2016  1,142    
55 גיליון מס' 1,145 חודש 14.12.2016 י"ד כיסלו תשע"ז  1,145    
56 גיליון מס' 1,147 חודש 28/12/16 כ"ח בכסלו תשע"ז  1,147   יש 3 עותקים זהים מגיליון 1,147 
56 גליון מס' 1150 18.1.17  1150    
57 גליון מס' 1148 1/17  1148    
58 גליון מס' 1149 11.1.17  1149    
59 גיליון 1,151 חודש 25 ינואר 2017 כ"ז בטבת תשע"ז  1,151    
60 גיליון 1,152 חודש 1 בפברואר 2017 / ה' בשבט תשע"ז  1,152    
61 גיליון מס' 1,153 חודש 8.2.2017  1,153    
62 גיליון 1154 15.2.17     
63 גיליון 1,155 22 לפברואר 2017 כ"ו בשבט תשע"ז  1,155    
64 גיליון 1156 1.3.17  1156    
65 גיליון מס' 1,149 11.1.2017  1,149    
66 גיליון 1158     
67 גיליון 1,161 5.4.2017  1,161    
68 גיליון 1,162 19.4.2017  1,162    
69 גיליון 1,163 26.4.2017 ל' בניסן תשע"ז  1,163    
70 גיליון 1,164 3.5.17 ז' באייר תשע"ז  1,164    
71 גיליון 1,165 10 במאי 2017 י"ז באייר תשע"ז  1,165    
72 גיליון 1,166 17 במאי 2017 כ"א באייר תשע"ז  1,166    
73 גיליון 1,167 26.5.17 כ"ח באייר תשע"ז  1,166    
74 גיליון 1,168 29 במאי 2017 ז' באייר תשע"ז  1,168    
75 גיליון 1,169 7 ביוני 2017 י"ג בסיון תשע"ז  1,169    
76 גיליון 1,170 14 ביוני 2017 כ' בסיון תשע"ז  1,170    
77 גיליון 1,171 21 ביוני 2017 כ"ו בסיון תשע"ז  1,171    
78 גיליון 1172 יוני 2017  1172    
79 גיליון 1,173 5 ביולי 2017 י"א תמוז תשע"ז  1,173    
80 גיליון 1174 12 יולי  1174    
81 גיליון 1,176 26.ביולי 2017 ג' באב תשע"ז  1,176    
82 גיליון 1,177 2 באוגוסט 2017 י' באב תשע"ז  1,177    
83 גיליון 1,178 9 באוגוסט 2017 י"ז באב תשע"ז  1,178    
84 גיליון 1,181 30.8.17 ח' באלול תשע"ז  1,181    
85 גיליון 1180 23.8.17  1180    
86 גיליון 1,183 13 בספטמבר 2017 כ"ב אלול תשע"ז  1,183    
86 גיליון 1,184 19 בספטמבר 2017 כ"ח באלול תשע"ז  1,184    

הוספה לעגלה (מה זה)

תצוגת הדפסה

תוצאות חיפוש