"הערביסט" : אליהו ששון והמאבק הציוני במרד הערבי

מחבר/ת: רן, ירון
"הערביסט" : אליהו ששון והמאבק הציוני במרד הערבי "הערביסט" : אליהו ששון והמאבק הציוני במרד הערבי

תקציר:
ירון רן מחזיר לֹקדמת הבמה את אלֹיהו ששון שלֹאחר מלֹחמת העולֹם הראשונה היה החבר היהודִי היחידִ במועדִון הערבי הלֹאומי בדמשק, אך בה בעת גם פעילֹ ציוני בה ששון היה מבכירי הכותבים והעיתונאים בעיתונות היהודִית בערבית בעשור השלֹישי שלֹ המאה ה־ 20 , ואחר כך עמדִ בראש האגף הערבי שלֹ הסוכנות היהודִית והיה ממניחי היסודִ לֹתשתית המודִיעינית שלֹ היישוב. הערביסט" מספר את סיפור חייו שלֹ ששון מאז נערותו בדמשק ועדִ לֹשנה שבה .1921– מסתיים ספר זה ( 1939 ), עלֹ רקֱע הפעילֹות הציונית בעיר בשנים 1916 הספר פותח צוהר לֹיחסי ספרדִים-אשכנזים במוסדִות היישוב עודִ בשנות ה־ 20 שלֹ המאה הקודמת ומאפשר דִיון וניתוח מחודִש שלֹ העמדִה הציונית בשאלֹה הערבית ירון רן טווה מסמך היסטורי מרתק השופך אור חדש גם עלֹ ההיערכות הציונית מולֹ 1939 . זאת לֹאחר שהצלֹיח לֹחשוף את שמות הקֱודִ שלֹ כלֹ – המרד הערבי בשנים 1936 המודִיעים והסוכנים הערבים שעבדו עם הסוכנות היהודִית באותן שנים, ביניהם עיתונאים, ראשי מדִינה ואישים בכירים בסוריה ולֹבנון. במסגרת זו הוא מתחקֱה שלֹב -שלֹב אחר המעקב המודִיעיני שהתנהלֹ אחר המופתי הירושלֹמי חאג' אמין אלֹחסיני בלֹבנון לֹאחר הימלֹטותו מירושלֹים בחודִש אוקטובר 1937 ואחרי ראשי המרדִ הערבי שהתמקמו בדִמשק. במחקר מבריק המבוסס עלֹ מסמכים ארכיוניים בעברית ובערבית ובתוכם גם מסמכים אישיים שלֹ אלֹיהו ששון, ירון רן חושף את תחילֹתו שלֹ הדִיון בתנועה הציונית לֹגבי דִרך ההתנהלֹות הראויה מולֹ העולֹם הערבי בכלֹלֹ, והחברה הפלֹסטינית בפרט.

 
כמות הזמנות לכותר: 0
יש להעריך כי מספר ימי ההמתנה המשוער יהיה כמות ההזמנות כפול מספר ימי השאלה עבור כל עותק.
 

עותקים

מספרסטטוסמיקום מס' מיון סימן מדף כרךימי השאלה
132197זמיןממוין (עיון קומה 2) ‭933.631‬ רן 30

הוספה לעגלה מה זה

מחברמחבר/ת: רן, ירון
שם כותר"הערביסט" : אליהו ששון והמאבק הציוני במרד הערבי
מס' מיון933.631
סימן מדףרן
משפט‏ ‏אחריותירון רן
מדיהספרים
סוגספר עיון
עמודים754 ע'
גובה24 ס"מ
מו''ל/יםאפי מלצר בע"ם, מחקר והוצאה לאור
זמן הוצאה2018
מקום הוצאה[רמת אפעל]
מסת''ב9789657195482
מה''ד19-0255
שפהעברית
תאריך קיטלוג12/2/2019
תארניםביוגרפיה ; דיפלומטיה ; היסטוריה של ארץ-ישראל ; יהודים וערבים ; יחסי ישראל-ערב ; מנדט הבריטי בארץ-ישראל ; סוריה ; עיתונות יהודית ; ציונות והשאלה הערבית ; ששון, אליהו, 1978-1902 ;
הערותביבליוגרפיה: ע' 684-649. כולל מפתחות.
 

לשימושים נוספים

תצוגת הדפסה

חזרה לדף קודם

תפריט נגישות